เปราะบาง

ความหนุ่มสาวทำให้หลงลืมความแก่ชรา
ความแข็งแรงทำให้หลงลืมความเจ็บป่วย
การขาดสติทำให้ปัจจุบันเป็นเพียงการพนัน