เพียงฝัน เพียงมายา

.. สากลโลกธาตุอันไพศาล ก็ตั้งอยู่แต่ภายในใจเธอเท่านั้น, เมื่อเป็นดังนั้น จะมีที่อื่นที่ไหนอีกเล่า ที่จะหาพบสิ่งต่าง ๆ ที่มีปรากฏการณ์นานาชนิด. ภายนอกของจิตไม่มีอะไรเลย. ทิวเขาเขียวเป็นพืดจับสายตาของพวกเธออยู่ทุกทิศทุกทางก็ดี ฟ้าอันเวิ้งว้างซึ่งเธอเห็นสว่างจ้าอยู่เหนือโลกก็ดี ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรสักเส้นผมเดียวที่อยู่นอกออกไปจากความคิดที่พวกเธอคิดมันขึ้นมาเอง ..

คำสอนของฮวงโป หน้า 127


.. สมมติว่าเธอดูเห็นได้ มันจะเป็นแต่เพียงจิต ส่วนที่เป็นแสงสะท้อนกลับ อยู่ตามสิ่งต่างๆ ที่เห็นได้ด้วยตาเท่านั้นเอง. เธอจะเป็นเหมือนคนที่กำลังมองดูหน้าตัวเองในกระจกเงา แม้เธออาจจะเห็นมันได้กระจ่างเหมือนของจริงไปทุกอย่าง เธอก็ยังคงเป็นเพียงผู้มองอยู่ที่เงาสะท้อนล้วนๆ เท่านั้นเอง. ..

คำสอนของฮวงโป หน้า 85


แดดเช้าส่องสระนาฬิเก ดูสวย สว่าง สงบ ใส

แต่ไม่ใช่หรอก มันหลอกตาเรา ถ้าใสจริง สงบจริง ต้องเห็นดิ่งถึงก้นบึ้ง

นี่เห็นเพียงผิว ที่ดึีงเอาเงา เอาภาพ เอาสี จากสิ่งสารพันที่ตรงนั้นมา

สะท้อนให้ดูใสสว่างเหมือนจริง แต่ไม่หรอก ไม่เหมือนจริง

ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง หน้า 34


ดังพรายน้ำ สะท้อนแสงระยิบระยับชวนให้ลุ่มหลง ดังความฝัน เมื่อตื่นลืมตาก็พลันหายไป

ความจำเลือนลางจากหนังสือเล่มหนึ่งในบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์


วันนั้นแดดที่กระทบพื้น แสงแดดที่กระทบพื้น สีมันสวย

จังหวะที่สีสวยนั้นน่ะ อ้อมเห็นว่าสีสวยจัง แสงสวยจังเลย จังหวะที่แสงสวยจังเลย ไอ้ที่เราเหนื่อยมาทั้งหมด เราแบกมาทั้งหมด มันหายไปแล้วนี่หว่า .... มันหายไปหมดเลย

อ้อมเลยเข้าใจไปเปลาะนึงเลยว่า จริงๆ แล้ว...มันขาดตลอดเวลาเลย เราแค่ไปผูกต่อมันเอง...อารมณ์ของเรา

New Heart New World : อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์
https://www.youtube.com/watch?v=KNbtYRQJGDU


สรรพสิ่งปรุงแต่งดุจความฝัน
ดุจพรายน้ำ ดุจสายฟ้า ดุจภูตหลอน
จงดูให้เห็นสิ่งเหล่านี้
ด้วยการเพ่งภาวนา

พระพุทธองค์ -- เพชรตัดทำลายมายา หน้า 26