แด่องค์พุทธะ ๑

"ก่อนจะทรงมีพระประสูติกาล พระมารดาของพระองค์ทรงสุบินเห็นพญาช้างเผือก ๖ งวง ลอยลงจากสวรรค์พร้…

Read More

กลับมาอีกครั้ง

ความรู้สึกแปลกในช่วงนี้ หลังจากได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้ว คือการกลับมาฟังเพลงแบบปกติ…

Read More